Ειδικά Ιατρεία

Διαβήτη

Το Διαβητολογικό ιατρείο των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ απαρτίζεται από εξειδικευμένο ιατρό και στόχο έχει: 

  • Να ρυθμιστεί το σάκχαρο σε φυσιολογικά επίπεδα.
  • Να ελεγχθεί περιοδικά ο διαβητικός για τυχόν σιωπηρές επιπλοκές.
  • Να αντιμετωπιστούν οι επιπλοκές προτού πάρουν μη αναστρέψιμες διαστάσεις.
  • Να εκπαιδευτεί ο διαβητικός σε νέες συνήθειες και μεθόδους ελέγχου του Διαβήτη.
  • Να ενημερωθεί ο διαβητικός για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια ύπουλη ασθένεια που παραμονεύει. Για να αντιμετωπιστεί, πρέπει ο διαβητικός να δείξει τον ανάλογο σεβασμό στην ασθένεια του, με γνώση, σύνεση και πειθαρχεία. Με αυτόν τον τρόπο και μόνο, ο διαβητικός θα μπορεί να ζει μια φυσιολογική ζωή.